De kracht van Proza en  Poëzie 

Een voorstelling met Jan de Haan, Johan Veenstra en Grietje Bosma.

Op donderdag 7 oktober vindt in De Kijkzaal (in de Bibliotheek) te Wolvega de voorstelling "De kracht van Poezie" plaats.  Op zullen treden twee bekende gezichten uit Weststellingwerf, Jan de Haan, gepensioneerd hoogleraar, en de bekende Stellingerwerver schrijver en dichter Johan Veenstra. Mensen met een verschillende achtergrond, maar met een gedeelde passie voor proza en poëzie. Zij vullen die avond met het voordragen van eigen werk in respectievelijk het Nederlands en het Stellingwerfs, maar onderzoeken ook de herkomst van hun passie voor en de kracht van de Poëzie. De gespreksleider voor die avond is de dichteres Grietje Bosma. De zaal opent om 19.30 uur en het programma start om 20.00 uur.
De entree bedraagt € 5,00. De horeca wordt verzorgd door werkgroep De Kijkzaal en is kosteloos.
Reserveren is noodzakelijk en kan op de website van Krachtig Sociaal Groen Weststellingwerf (www.ksgw.nl/service) of telefonisch naar 06 1966 3098 (dagelijks tussen 18.00 en 19.00 uur