Kijkzaal Wolvega

Friese waterlinie

19 mei - 17 juni

 

De Friese Waterlinie bestaat uit een aantal schansen achter de twee rivieren van de Stellingwerven: De Lende en De Tsjonger (Fries) / De Kuunder (Stellingwarfs). Die bevinden zich in het natte veengebied in het zuiden van Friesland. Door land onder water te zetten tussen de verschillende versterkingen (men noemt dat inunderen) spreekt men van een ‘waterlinie’.

 

Voordat daar sprake was van een Waterlinie in de 17e eeuw, waren er in de Tachtigjarige Oorlog ook al verdedigingswerken met aarden wallen: ‘schansen’. Die schansen lagen op de schaarse, strategische doorgangen door de natte hoogvenen en laagvenen. Die linie van verdedigingswerken strekte zich als stelsel uit van Slijkenburg vlak bij de Kuinre aan de Zuiderzee tot in Drenthe (Een-west) en Frieschepalen. Die oude verdedigingslinie is verder uitgebouwd tot Friese Waterlinie.

 

Expositie Teken- en schildercursus

20 juni - 29 juli

 

Samen met de gemeente Weststellingwerf heeft werkgroep de Kijkzaal deze cursus georganiseerd voor jongeren in de leeftijd van 11 tot en met 14 jaar. Het doel is jongeren die aansluiting zoeken met andere leeftijdgenoten te stimuleren om met alle aspecten van kunst bezig te zijn.

Onderleiding van Olger Degoede en Gerrit van de Meeberg van werkgroep de Kijkzaal, worden de lessen gehouden in de bibliotheek van Wolvega.

Tijdens de expositie zijn de werken te bewonderen in de Kijkzaal. 

 

Kunsthalte

1 augustus - 16 september

 

Een project van Turkse vluchtelingen die inmiddels zijn ingeburgerd in Nederland.

 

Samen met 3 vriendinnen heeft Canan Soylu uit Wolvega een kunstgroep opgericht. Door haar bezoeken aan de bibliotheek is de wens ontstaan om samen met haar kunstgroep een expositie te houden in de Kijkzaal.

 

Het doel van exposanten bij de presentatie van hun werken kunnen verschillen. Maar onze gezamenlijke bedoeling is om onszelf uit te drukken door middel van kunst, een taal waar we van houden die we het beste kennen en door iedereen te begrijpen is en op deze manier bijdragen aan de verbetering van de wereld.

 

Ook wil Canan in de toekomst statushouders benaderen voor het geven van les in tekenen, schilderen en het maken van digitale kunst.

 

Fotoclub Reflex Wolvega

 19 september - 4 november

 

Vanaf 19 september kunt u weer genieten van de foto’s die gemaakt zijn door leden van Reflex.

Fotoclub Reflex is de fotoclub uit Wolvega met meer dan 30 leden. Hun fotografen variëren van hobbymatig tot bijna professioneel. Er worden dan ook regelmatig prijzen gewonnen door leden. 

Door te fotograferen leer je om op een andere manier naar de wereld om je heen te kijken.

‘Hoe kan ik datgene, wat ik de moeite waard vind om vast te leggen, zo fotograferen dat het echt bijzonder wordt?’

Dat is waar de fotoclub zich mee bezig houdt en dat is terug te zien in de expositie.

De foto’s zijn te bewonderen tot 4 november in de Kijkzaal van de bibliotheek.

Wil je meer weten over de fotoclub? Gaat dan naar fotoclubwolvega.nl

 

 

 

 Sandra Scheffer

7 november - 9 januari

 

Als kind kon Sandra Scheffer al helemaal opgaan in dans, muziek, theater, poëzie en vooral kleur. Zij is er altijd van vervuld geweest. Toch koos ze aanvankelijk niet voor een leven als kunstenaar, maar voor een leven als moeder van vier kinderen. Sinds deze zelfstandig en volwassenen zijn, geeft ze zich over aan het kunstenaarschap.

 

Voor Sandra is het kunstenaar zijn meer dan het maken van schilderijen. Het is een manier van leven. De drijfveer is niet dat mensen haar werk herkennen en begrijpen, maar dat zij en haar werk iets teweeg brengen in hun harten. Dat mensen emotie voelen en liefst net zo opgaan in haar werk als dat zij opgaat in de creatie ervan.

 

"Als ik aan het schilderen ben bestaat de wereld om mij heen niet meer. De muziek gaat aan en dan is het alleen nog maar ik, samen met mijn kunst. Ik ga volledig op in mijn werk en denk niet na over volgende stappen. Het is een beleving die los staat van de werkelijkheid. Of misschien is dat juist de werkelijkheid."

 

Contactgegevens werkgroep "De Kijkzaal"

Mobiel 06 3063 4292

e-mail info@dekijkzaalwolvega.nl

gvdm58@gmail.com